BMT-61110 Ihmisen fysiologia, 5 op
Human Physiology

Toteutuskerta BMT-61110 2019-01

Kuvaus

Kurssilla käydään läpi ihmisen perusfysiologia elinjärjestelmä kerrallaan. Myös olennainen makroanatomia käsitellään. Kurssiin liittyy viikottaiset harjoitukset sekä vapaaehtoisia tutustumiskäyntejä omalla ajalla.

Opetus

Periodi 2 - 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Juha Nousiainen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tentti


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Ihmisen fysiologia Haug, Sand, Sjaastadt, Toverud Suomi Kyllä
Muu verkkomateriaali Lecture material Moodle Englanti Kyllä
Verkkokirja Physiology at a Glance Ward & Linden Englanti Kyllä