BMT-10050 Bioteknologia nyt ja tulevaisuudessa, 5 op
Biotechnology and Biomedical Engineering

Toteutuskerta BMT-10050 2019-01

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Johanna Rinta-Kanto

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Opintojakson suoritusvaatimukset: Läsnäolo vähintään 10:llä luennolla, luentojen esitehtävät tehty (100%), esseet (2 kpl) ja vertaisarviointi tehty, osallistuminen posteritapahtumaan ja posteritehtävän suoritus.