BMT-10010 Orientoivat opinnot, 3 op
Orientation to University Studies

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-10010 2019-01 1 - 4 Outi Väisänen
Läsnäolo luennoilla (80%) ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät (essee, perusopintojen HOPS, kirjaston tiedonhakuharjoitus).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan: opiskelija osaa käyttää Tampereen yliopiston opiskelutietojärjestelmiä. opiskelija tunnistaa tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet ja osaa käyttää HOPS-työkalua tutkintonsa suunnitteluun. opiskelija tunnistaa vapaasti valittavien opintojen ja eri opintosuuntien merkityksen osana omaa tutkintoaan ja niiden nivoutumisen urasuunnitteluun. opiskelija osaa jakaa tutkinnon suorittamisen välitavoitteisiin ja suunnitella ajankäyttönsä viikkotasolla. opiskelija tunnistaa ja osaa kehittää omaa oppimistyyliään ja valita itselleen ja opiskeltavaan ainekseen sopivia opiskelutekniikoita. opiskelija ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja tietää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti. opiskelija osaa toimia Tampereen yliopiston kirjastossa ja ymmärtää tiedonhankinnan merkityksen osana akateemisia opiskelutaitoja.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yliopisto-opiskelun perusasiat     
2. Oppiminen ja opiskelutekniikat     
3. Tutkintorakenne ja HOPS     
4. Kansainvälisyys opinnoissa     
5. Tiedonhankinta     
6. Alumnien vierailu     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Läsnäolo luennoilla (80%) ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät (essee, perusopintojen HOPS, kirjaston tiedonhakuharjoitus).

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Väisänen Outi, 14.03.2019