YHTTAMK-2161 Mikrobiologian laboratoriotyöt, 5 op
Laboratory Course in Microbiology

Toteutuskerta YHTTAMK-2161 2019-01

Kuvaus

Mikrobiologian perustyömenetelmiin liittyvä laboratorio-opetus.

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Johanna Rinta-Kanto

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Läsnäolo laboratorio-opetuksessa ja hyväksytty töiden suoritus sekä työselostukset.

Lisätietoja toteutuksesta

Opetus järjestetään TAMKin tiloissa n. 4 tunnin jaksoissa. Lisätietoa aikataulusta lähetetään ilmoittautuneille ennen kurssin alkua. Opiskelijoilla tulisi olla voimassaoleva jäykkäkouristusrokotus.