KEB-22306 Design of Water Treatment Processes, 5 cr

Lisätiedot

Tämä kurssi ei sovellu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kurssit Ympäristötekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot ja Ympäristöbiotekniikan operaatiot. Jos vain toinen kursseista on suoritettu, ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön.

Vastuuhenkilö

Hannele Auvinen, Marja Palmroth

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-22306 2019-01 1 - 2 Hannele Auvinen
Marja Palmroth
Project work, essays and an oral exam related to the project work

Osaamistavoitteet

After completing the course, the student is able to: - Design water and sludge treatment unit processes - Evaluate the role of treatment processes in circular economy and climate change - Compare municipal and industrial wastewater characteristics and it's impact on treatment strategies - Compile a comprehensive Excel-report and peer review a report

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Unit processes of drinking water treatment     
2. Unit processes of wastewater treatment  Nutrient recovery options  Climate change 
3. Unit processes of sludge treatment  Nutrient recovery options   
4. Treatment of industrial wastewater     
5. Design of unit processes     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-21301 Vesihuollon prosessit Mandatory    

Tietoa esitietovaatimuksista
Students must have prerequisite knowledge on water treatment processes.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Palmroth Marja, 13.09.2019