KEB-20001 Ympäristötekniikan perusteet, 5 op
Fundamentals of Environmental Engineering

Vastuuhenkilö

Hannele Auvinen, Marja Palmroth

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-20001 2019-01 3 - 4 Hannele Auvinen
Marja Palmroth
Viikkotehtävät, laskuharjoitukset, harjoitustyö, välikokeet

Osaamistavoitteet

Osaa selittää yhdyskuntien jätehuollon periaatteet. Osaa selittää energiantuotannon ja liikenteen aiheuttamat päästöt, ja niiden hallinnan pääperiaatteet. Osaa selittää hydrologisen kierron ja osaa kertoa ihmisen toiminnan vaikutuksista siihen. Osaa selittää vesihuollon tavoitteet. Osaa selittää kemikaalien käyttäytymistä ja vaikutuksia ympäristössä sekä pilaantuneen ympäristön kunnostuksen vaiheita Tiedostaa ympäristölainsäädännön ja erityisesti ympäristölupien merkityksen käytännön toimijoille. Osaa ratkaista tyypillisiä alan havainnollistavia laskutehtäviä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yhdyskuntien jätehuolto      
2. Energiantuotannon ja liikenteen aiheuttamat päästöt  Päästöjen hallinnan pääperiaatteet   
3. Hydrologinen kierto ympäristötekniikan näkökulmasta  Ihmisen vaikutukset hydrologiseen kiertoon   
4. Vesihuolto     
5. Kemikaalien käyttäytyminen ja pilaantuneen ympäristön kunnostus     
6. Ympäristölainsäädännön vaikutus toiminnoille     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-20001 Ympäristötekniikan perusteet, 5 op KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet, 2 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019