ARK-05146 Writing Architecture, 5 cr

Lisätiedot

Opintojaksolla perehdytään kirjoittamiseen arkkitehdin työkaluna, erityinen painotus on diplomityön eli tutkielmatyyppisen esseen vaatimuksissa. The course is only intended for degree students

Vastuuhenkilö

Minna Chudoba, Jaana Vanhatalo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-05146 2019-01 2 - 3 Minna Chudoba
Jaana Vanhatalo
Hyväksytysti laaditut osatehtävät, mm. työsuunnitelma, kirjoitelman johdanto ja alustava kirjallisuusluettelo.
Tasks, f.ex. work plan, introduction and a preliminary biblioraphy.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -kirjoittaa tieteellisen esseen asianmukaisia viitteitä käyttäen -nimetä oman alansa keskeiset tiedonlähteet ja hakea niistä systemaattisesti teitoa -arvioda kriittisesti tietoa ja käyttää sitä eettisesti

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Viittauskäytännöt ja lähdeluettelon laatiminen. Tieteellisen esseen rakenne.      

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019