ARK-04243 Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset, 5 op
Built Heritage Analysis

Vastuuhenkilö

Iida Kalakoski, Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-04243 2019-01 3 - 4 Iida Kalakoski
Olli-Paavo Koponen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -laatia pelkistetyn rakennushistoriallisen selvityksen ja restauroinnin hoitosuunnitelman -ymmärtää näiden menetelmien merkityksen historiallisen rakennetun ympäristön ylläpidossa -hallitsee sujuvaan tiedonhankintaan, ja kykenee esittämään suunnitelman tai raportin kannalta olennaisia tietoja sekä kirjallisesti että visuaalisesti

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019