ARK-01141 Johdatus arkkitehtuurin opiskeluun I, 2-4 op
Introduction to Architecture Studies I

Vastuuhenkilö

Marleena Yli-Äyhö

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-01141 2019-01 1 - 2 Marleena Yli-Äyhö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa tutkinnon tavoitteet ja rakenteen ja niiden pohjalta laatia itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman -asettaa tavoitteita ja löytää keinoja oman ajankäytön hallintaan -tunnistaa oman osaamisensa ja osaa viestiä siitä sekä tunnistaa omat oppimistarpeensa -löytää yliopiston ohjaustahot sekä osaa tarvittaessa käyttää näitä ohjaustahoja -tuntee kirjaston palvelut, osaa paikallistaa opinnoisaan tarvitsemansa aineistot ja hakea niistä tietoa

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019