ARK-00143 Työmaaharjoittelu, 5 op
Construction Site Training

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-00143 2019-01 - Maria Pesonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -ymmärtää rakennushankkeen suunnittelun ja toteutuksen muodostamana kokonaisuutena -kuvata toteutusvaiheen osapuolet harjoittelukohteensa mukaisissa hankkeissa -päätellä suunnitteluratkaisujen ja toteutusmenetelmien riippuvuuksia -ymmärtää muiden suunnittelualojen tarpeita ja osaa arvioida toteutettavuuden merkitystä suunnitteluratkaisuissa -kuvata harjoittelukohteenaan olevan hankkeen tunnuspiirteet ja vaiheet kirjallisesti sekä analysoimaan havaintojaan ja kokemuksiaan -muodostaa kuvan ammattialan suunnitteluun liittyvistä työtehtävistä -selittää suunnitteluprosessin osapuolet ja etenemisen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 26.05.2020