ARK-00142 Arkkitehtuurimedia, 1-10 op
Architectural Media

Lisätiedot

Opintojakso koostuu 10 opintopisteen suuruisesta pakollisesta osuudesta sekä halutun suuruisesta vapaavalintaisesta osuudesta. Nämä osuudet muodostuvat erillisistä moduuleista.

Opintojakson 10 opintopisteen suuruinen pakollinen osa on muodostettava seuraavista moduuleista (yht. 21 op):
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulit 1-6
ArchiCAD I moduulit 1-3
Revit I moduulit 1-3
BIM moduuli 1
Arkkitehtuurin visualisointi I moduulit 1-3
(yht. 16 moduulin valintajoukko)

Näitä moduuleja vastaavat lukuvuonna 2019-2020 seuraavat toteutuskerrat:
ARK-00142 2019-01 ¿ ARK-00142 2019-16
(16 ensimmäistä toteutuskertaa)

Opiskelija voi koostaa pakollisen osuuden valitsemalla suoritettavakseen sellaiset moduulit, jotka toteuttavat parhaalla tavalla hänen henkilökohtaiset osaamistavoitteensa. Tätä arvioidessaan hän ottaa huomioon omat aiemmin saavuttamansa tietotekniset ja muut valmiutensa. Vapaavalintaiseen osuuteensa opiskelija voi käyttää muita, sekä yllämainittuun listaukseen sisältyviä, että sen ulkopuolisia, syventäviä moduuleja.

Erityistapauksissa (kun opiskelijan tietotekninen valmiustaso on huomattavan korkea) voidaan pakollinen osuus räätälöidä edellä kuvaillusta säännöstä poiketen, esim. syventäviä moduuleja painottaen. Tällainen sovittaminen perustuu aina opiskelijan ja Arkkitehtuurin medialaboratorion vastuuopettajan väliseen neuvotteluun ja suunnitelmaan.


Vastuuhenkilö

Martti Lamppu

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-00142 2019-01 1 - 2 Janne Järvinen
Martti Lamppu
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulit 1-6 suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa perustietoja arkkitehtuuriin liittyvästä digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä. Opiskelija osaa käyttää työasematietokonetta oheislaitteineen oppimisen käytännön työvälineenä. Hän osaa työskennellä tietoteknisillä työkaluilla Arkkitehtuurin medialaboratorion verkkoympäristössä ja hän osaa selittää CAD-työskentelyn ja -ohjelmistojen olennaisimpia piirteitä, mahdollisuuksia ja työnkulkuja sekä auttavasti mallintaa kolmiulotteisella luonnosteluun soveltuvalla CAD-ohjelmalla (SketchUp) suunnittelemansa pienehkön rakennuksen ja muokata digitaalisia pikseligraafisia kuvia Photoshop-ohjelman perustoiminnoilla. Opiskelija osaa myös taittaa suunnitelmaplanssin sekä monisivuisen julkaisun sivuntaitto-ohjelman perustoiminnoilla (InDesign), laatia yksinkertaisen kuvallisen multimediaesityksen (Powerpoint, Acrobat) ja omaa välttämättömät valmiudet Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
Ydinsisältö:
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulien 1-6 tavoitteena on arkkitehtuuriin liittyvän tietojenkäsittelyn ymmärtäminen sekä tietokoneen käytön oppiminen käytännön työvälineenä. Moduulien sisältönä on perustiedot digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä, johdatus yleisimpien suunnittelijalle soveltuvien työkaluohjelmien käyttöön sekä CAD-työskentelyyn. Moduuleilla opetetaan työskentelytavat medialaboratorion verkkoympäristössä ja moduulit muodostavat välttämättömän perustan Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
ARK-00142 2019-02 1 - 2 Janne Järvinen
Martti Lamppu
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulit 1-6 suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa perustietoja arkkitehtuuriin liittyvästä digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä. Opiskelija osaa käyttää työasematietokonetta oheislaitteineen oppimisen käytännön työvälineenä. Hän osaa työskennellä tietoteknisillä työkaluilla Arkkitehtuurin medialaboratorion verkkoympäristössä ja hän osaa selittää CAD-työskentelyn ja -ohjelmistojen olennaisimpia piirteitä, mahdollisuuksia ja työnkulkuja sekä auttavasti mallintaa kolmiulotteisella luonnosteluun soveltuvalla CAD-ohjelmalla (SketchUp) suunnittelemansa pienehkön rakennuksen ja muokata digitaalisia pikseligraafisia kuvia Photoshop-ohjelman perustoiminnoilla. Opiskelija osaa myös taittaa suunnitelmaplanssin sekä monisivuisen julkaisun sivuntaitto-ohjelman perustoiminnoilla (InDesign), laatia yksinkertaisen kuvallisen multimediaesityksen (Powerpoint, Acrobat) ja omaa välttämättömät valmiudet Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
Ydinsisältö:
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulien 1-6 tavoitteena on arkkitehtuuriin liittyvän tietojenkäsittelyn ymmärtäminen sekä tietokoneen käytön oppiminen käytännön työvälineenä. Moduulien sisältönä on perustiedot digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä, johdatus yleisimpien suunnittelijalle soveltuvien työkaluohjelmien käyttöön sekä CAD-työskentelyyn. Moduuleilla opetetaan työskentelytavat medialaboratorion verkkoympäristössä ja moduulit muodostavat välttämättömän perustan Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
ARK-00142 2019-03 1 - 2 Janne Järvinen
Martti Lamppu
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulit 1-6 suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa perustietoja arkkitehtuuriin liittyvästä digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä. Opiskelija osaa käyttää työasematietokonetta oheislaitteineen oppimisen käytännön työvälineenä. Hän osaa työskennellä tietoteknisillä työkaluilla Arkkitehtuurin medialaboratorion verkkoympäristössä ja hän osaa selittää CAD-työskentelyn ja -ohjelmistojen olennaisimpia piirteitä, mahdollisuuksia ja työnkulkuja sekä auttavasti mallintaa kolmiulotteisella luonnosteluun soveltuvalla CAD-ohjelmalla (SketchUp) suunnittelemansa pienehkön rakennuksen ja muokata digitaalisia pikseligraafisia kuvia Photoshop-ohjelman perustoiminnoilla. Opiskelija osaa myös taittaa suunnitelmaplanssin sekä monisivuisen julkaisun sivuntaitto-ohjelman perustoiminnoilla (InDesign), laatia yksinkertaisen kuvallisen multimediaesityksen (Powerpoint, Acrobat) ja omaa välttämättömät valmiudet Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
Ydinsisältö:
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulien 1-6 tavoitteena on arkkitehtuuriin liittyvän tietojenkäsittelyn ymmärtäminen sekä tietokoneen käytön oppiminen käytännön työvälineenä. Moduulien sisältönä on perustiedot digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä, johdatus yleisimpien suunnittelijalle soveltuvien työkaluohjelmien käyttöön sekä CAD-työskentelyyn. Moduuleilla opetetaan työskentelytavat medialaboratorion verkkoympäristössä ja moduulit muodostavat välttämättömän perustan Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
ARK-00142 2019-04 1 - 2 Janne Järvinen
Martti Lamppu
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulit 1-6 suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa perustietoja arkkitehtuuriin liittyvästä digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä. Opiskelija osaa käyttää työasematietokonetta oheislaitteineen oppimisen käytännön työvälineenä. Hän osaa työskennellä tietoteknisillä työkaluilla Arkkitehtuurin medialaboratorion verkkoympäristössä ja hän osaa selittää CAD-työskentelyn ja -ohjelmistojen olennaisimpia piirteitä, mahdollisuuksia ja työnkulkuja sekä auttavasti mallintaa kolmiulotteisella luonnosteluun soveltuvalla CAD-ohjelmalla (SketchUp) suunnittelemansa pienehkön rakennuksen ja muokata digitaalisia pikseligraafisia kuvia Photoshop-ohjelman perustoiminnoilla. Opiskelija osaa myös taittaa suunnitelmaplanssin sekä monisivuisen julkaisun sivuntaitto-ohjelman perustoiminnoilla (InDesign), laatia yksinkertaisen kuvallisen multimediaesityksen (Powerpoint, Acrobat) ja omaa välttämättömät valmiudet Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
Ydinsisältö:
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulien 1-6 tavoitteena on arkkitehtuuriin liittyvän tietojenkäsittelyn ymmärtäminen sekä tietokoneen käytön oppiminen käytännön työvälineenä. Moduulien sisältönä on perustiedot digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä, johdatus yleisimpien suunnittelijalle soveltuvien työkaluohjelmien käyttöön sekä CAD-työskentelyyn. Moduuleilla opetetaan työskentelytavat medialaboratorion verkkoympäristössä ja moduulit muodostavat välttämättömän perustan Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
ARK-00142 2019-05 1 - 2 Janne Järvinen
Martti Lamppu
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulit 1-6 suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa perustietoja arkkitehtuuriin liittyvästä digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä. Opiskelija osaa käyttää työasematietokonetta oheislaitteineen oppimisen käytännön työvälineenä. Hän osaa työskennellä tietoteknisillä työkaluilla Arkkitehtuurin medialaboratorion verkkoympäristössä ja hän osaa selittää CAD-työskentelyn ja -ohjelmistojen olennaisimpia piirteitä, mahdollisuuksia ja työnkulkuja sekä auttavasti mallintaa kolmiulotteisella luonnosteluun soveltuvalla CAD-ohjelmalla (SketchUp) suunnittelemansa pienehkön rakennuksen ja muokata digitaalisia pikseligraafisia kuvia Photoshop-ohjelman perustoiminnoilla. Opiskelija osaa myös taittaa suunnitelmaplanssin sekä monisivuisen julkaisun sivuntaitto-ohjelman perustoiminnoilla (InDesign), laatia yksinkertaisen kuvallisen multimediaesityksen (Powerpoint, Acrobat) ja omaa välttämättömät valmiudet Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
Ydinsisältö:
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulien 1-6 tavoitteena on arkkitehtuuriin liittyvän tietojenkäsittelyn ymmärtäminen sekä tietokoneen käytön oppiminen käytännön työvälineenä. Moduulien sisältönä on perustiedot digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä, johdatus yleisimpien suunnittelijalle soveltuvien työkaluohjelmien käyttöön sekä CAD-työskentelyyn. Moduuleilla opetetaan työskentelytavat medialaboratorion verkkoympäristössä ja moduulit muodostavat välttämättömän perustan Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
ARK-00142 2019-06 1 - 2 Janne Järvinen
Martti Lamppu
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulit 1-6 suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa perustietoja arkkitehtuuriin liittyvästä digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä. Opiskelija osaa käyttää työasematietokonetta oheislaitteineen oppimisen käytännön työvälineenä. Hän osaa työskennellä tietoteknisillä työkaluilla Arkkitehtuurin medialaboratorion verkkoympäristössä ja hän osaa selittää CAD-työskentelyn ja -ohjelmistojen olennaisimpia piirteitä, mahdollisuuksia ja työnkulkuja sekä auttavasti mallintaa kolmiulotteisella luonnosteluun soveltuvalla CAD-ohjelmalla (SketchUp) suunnittelemansa pienehkön rakennuksen ja muokata digitaalisia pikseligraafisia kuvia Photoshop-ohjelman perustoiminnoilla. Opiskelija osaa myös taittaa suunnitelmaplanssin sekä monisivuisen julkaisun sivuntaitto-ohjelman perustoiminnoilla (InDesign), laatia yksinkertaisen kuvallisen multimediaesityksen (Powerpoint, Acrobat) ja omaa välttämättömät valmiudet Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
Ydinsisältö:
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulien 1-6 tavoitteena on arkkitehtuuriin liittyvän tietojenkäsittelyn ymmärtäminen sekä tietokoneen käytön oppiminen käytännön työvälineenä. Moduulien sisältönä on perustiedot digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä, johdatus yleisimpien suunnittelijalle soveltuvien työkaluohjelmien käyttöön sekä CAD-työskentelyyn. Moduuleilla opetetaan työskentelytavat medialaboratorion verkkoympäristössä ja moduulit muodostavat välttämättömän perustan Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
ARK-00142 2019-10 1 - 5 Martti Lamppu
Mika Mathlin
Revit I moduulit suoritettuaan opiskelija osaa mallintaa Revit-ohjelman rakennustyökaluilla rakennuksen, osaa hallita liitetiedostoja, tuottaa Revitin tietomallista piirustusdokumentteja, taittaa, siistiä ja tulostaa piirustusdokumentit Revitillä ja tuottaa tietomallista esityskuvia (visualisointeja).
Ydinsisältö:
Revit-ohjelmiston rakennustyökalujen ja ympäristön mallinnustyökalujen hallinta. Rakennusosien liitosten mallintaminen. Suunnitelmadokumenttien detaljointityökalujen ja liitetiedostojen hallinta. Visualisointikuvien tuottaminen Revit-mallista. Työpiirustusten taiton ja tulostamisen hallinta.
Täydentävä tietämys:
Tietomallitiedon listaus ja laskentatoimintojen hallinta.
Vapaamuotoisten rakennusosien mallintaminen ja Revit-tietomallin siirtäminen toisiin ohjelmiin.
Erityistietämys:
Vapaamuotoisten mallien sisään tuonti Revit-ohjelmaan. Kustomoitujen objektien parametrien ja tietomallisisällön tuottaminen.
ARK-00142 2019-14 1 - 5 Martti Lamppu
Mika Mathlin
Arkkitehtuurin visualisointi I -moduulit suoritettuaan tietokoneavusteisessa suunnittelussa harjaantunut opiskelija hallitsee arkkitehtitoimistoissa käytetyn 3D-visualisoinnin perustekniikat. Moduulit antavat yleiskuvan 3D-visualisoinnista ja -mallintamisesta sekä tarvittavien sovellusten peruskäytöstä.
Ydinsisältö:
Suunnitelmien havainnollistamiseen ja visualisointiin tarvittavat 3D-mallinnustekniikat
Esittelykuvien tuottamiseen tarvittava kuvankäsittely ja sivuntaitto
Tiedonsiirto CAD-, 3D-mallinnus- ja kuvankäsittelyohjelmien välillä
Visualisointi osana normaalia suunnitteluprosessia
Täydentävä tietämys:
Visualisointi kommunikointivälineenä suunnitteluprosessissa
3D-tietokonegrafiikan teoria
2D-tietokonegrafiikan teoria
Tietokoneanimaatiot
Erityistietämys:
Värienhallinta tietokonegrafiikassa
Virtuaalimallit
ARK-00142 2019-15 1 - 5 Martti Lamppu
Mika Mathlin
Arkkitehtuurin visualisointi I -moduulit suoritettuaan tietokoneavusteisessa suunnittelussa harjaantunut opiskelija hallitsee arkkitehtitoimistoissa käytetyn 3D-visualisoinnin perustekniikat. Moduulit antavat yleiskuvan 3D-visualisoinnista ja -mallintamisesta sekä tarvittavien sovellusten peruskäytöstä.
Ydinsisältö:
Suunnitelmien havainnollistamiseen ja visualisointiin tarvittavat 3D-mallinnustekniikat
Esittelykuvien tuottamiseen tarvittava kuvankäsittely ja sivuntaitto
Tiedonsiirto CAD-, 3D-mallinnus- ja kuvankäsittelyohjelmien välillä
Visualisointi osana normaalia suunnitteluprosessia
Täydentävä tietämys:
Visualisointi kommunikointivälineenä suunnitteluprosessissa
3D-tietokonegrafiikan teoria
2D-tietokonegrafiikan teoria
Tietokoneanimaatiot
Erityistietämys:
Värienhallinta tietokonegrafiikassa
Virtuaalimallit
ARK-00142 2019-16 1 - 5 Martti Lamppu
Mika Mathlin
Arkkitehtuurin visualisointi I -moduulit suoritettuaan tietokoneavusteisessa suunnittelussa harjaantunut opiskelija hallitsee arkkitehtitoimistoissa käytetyn 3D-visualisoinnin perustekniikat. Moduulit antavat yleiskuvan 3D-visualisoinnista ja -mallintamisesta sekä tarvittavien sovellusten peruskäytöstä.
Ydinsisältö:
Suunnitelmien havainnollistamiseen ja visualisointiin tarvittavat 3D-mallinnustekniikat
Esittelykuvien tuottamiseen tarvittava kuvankäsittely ja sivuntaitto
Tiedonsiirto CAD-, 3D-mallinnus- ja kuvankäsittelyohjelmien välillä
Visualisointi osana normaalia suunnitteluprosessia
Täydentävä tietämys:
Visualisointi kommunikointivälineenä suunnitteluprosessissa
3D-tietokonegrafiikan teoria
2D-tietokonegrafiikan teoria
Tietokoneanimaatiot
Erityistietämys:
Värienhallinta tietokonegrafiikassa
Virtuaalimallit
ARK-00142 2019-07 3 - 4 Martti Lamppu
ArchiCAD I moduulit suoritettuaan opiskelija osaa mallintaa pientalotyyppisen suunnitelmansa kolmiulotteisella ArchiCAD-suunnitteluohjelmalla. Opiskelija osaa käyttää kaikkia ohjelman perustyökaluja. Opiskelija osaa soveltaa pienehkön rakennuksen suunnittelutietojen ja piirustusdokumenttien hallintaa sekä suunnitelmien visualisointia ArchiCAD-välineillä. Opiskelija ymmärtää ja osaa eritellä arkkitehtuuriin liittyvää CAD-työskentelyä.
Ydinsisältö:
ArchiCAD I moduulien tavoitteena on oppia ymmärtämään arkkitehtuuriin liittyvää CAD-työskentelyä. Moduuleilla opetellaan ArchiCAD-ohjelman ja siihen liittyvien työkalujen käyttöä. Moduulit ovat harjoitustyöpainotteisiä ja työpajatyöskentelyä korostavia. Harjoitusten tavoitteena on pienehkön rakennuksen suunnittelutietojen hallinta ArchiCAD-välineillä. Tutustutaan tietomallipohjaiseen työskentelymetodiin (BIM, building information modeling).
ARK-00142 2019-08 3 - 4 Martti Lamppu
ArchiCAD I moduulit suoritettuaan opiskelija osaa mallintaa pientalotyyppisen suunnitelmansa kolmiulotteisella ArchiCAD-suunnitteluohjelmalla. Opiskelija osaa käyttää kaikkia ohjelman perustyökaluja. Opiskelija osaa soveltaa pienehkön rakennuksen suunnittelutietojen ja piirustusdokumenttien hallintaa sekä suunnitelmien visualisointia ArchiCAD-välineillä. Opiskelija ymmärtää ja osaa eritellä arkkitehtuuriin liittyvää CAD-työskentelyä.
Ydinsisältö:
ArchiCAD I moduulien tavoitteena on oppia ymmärtämään arkkitehtuuriin liittyvää CAD-työskentelyä. Moduuleilla opetellaan ArchiCAD-ohjelman ja siihen liittyvien työkalujen käyttöä. Moduulit ovat harjoitustyöpainotteisiä ja työpajatyöskentelyä korostavia. Harjoitusten tavoitteena on pienehkön rakennuksen suunnittelutietojen hallinta ArchiCAD-välineillä. Tutustutaan tietomallipohjaiseen työskentelymetodiin (BIM, building information modeling).
ARK-00142 2019-09 3 - 4 Martti Lamppu
ArchiCAD I moduulit suoritettuaan opiskelija osaa mallintaa pientalotyyppisen suunnitelmansa kolmiulotteisella ArchiCAD-suunnitteluohjelmalla. Opiskelija osaa käyttää kaikkia ohjelman perustyökaluja. Opiskelija osaa soveltaa pienehkön rakennuksen suunnittelutietojen ja piirustusdokumenttien hallintaa sekä suunnitelmien visualisointia ArchiCAD-välineillä. Opiskelija ymmärtää ja osaa eritellä arkkitehtuuriin liittyvää CAD-työskentelyä.
Ydinsisältö:
ArchiCAD I moduulien tavoitteena on oppia ymmärtämään arkkitehtuuriin liittyvää CAD-työskentelyä. Moduuleilla opetellaan ArchiCAD-ohjelman ja siihen liittyvien työkalujen käyttöä. Moduulit ovat harjoitustyöpainotteisiä ja työpajatyöskentelyä korostavia. Harjoitusten tavoitteena on pienehkön rakennuksen suunnittelutietojen hallinta ArchiCAD-välineillä. Tutustutaan tietomallipohjaiseen työskentelymetodiin (BIM, building information modeling).
ARK-00142 2019-17 3 - 4 Janne Järvinen
Martti Lamppu
Lisa Voigtländer
ARK-00142 2019-18 3 - 4 Janne Järvinen
Martti Lamppu
After completing the module student knows how to model freeform building parts with Rhinoceros 3D-modeller: Student is able to make and control geometric shapes and algorithmic rules to construct 3D-models. Student can analyse and adapt models according to given constraints. Student can prepare 3D-models for printing and print them. Student knows how to 3D-scan scale models and small building parts and handle point cloud data. Student is able to use freeform modelling as part of building information modelling (BIM).
ARK-00142 2019-19 3 - 4 Janne Järvinen
Martti Lamppu
After completing the module student knows how to model freeform building parts with Rhinoceros 3D-modeller: Student is able to make and control geometric shapes and algorithmic rules to construct 3D-models. Student can analyse and adapt models according to given constraints. Student can prepare 3D-models for printing and print them. Student knows how to 3D-scan scale models and small building parts and handle point cloud data. Student is able to use freeform modelling as part of building information modelling (BIM).
ARK-00142 2019-20 3 - 4 Martti Lamppu
Lisa Voigtländer
After finishing this module the student will be able to build parametric models of urban environment and critically test different sustainability parameters appropriate in different kind of urban planning and design situations. The student will know how to connect geometric elements with external design and environmental parameters in databases.
The students will be employed in an urban-scale studio project that will be carried out as a group work. The project can also be completed as the methodological part of the student¿s own diploma work or in combination to other larger courses.
ARK-00142 2019-21 3 - 4 Martti Lamppu
Lisa Voigtländer
After finishing this module the student will be able to build parametric models of urban environment and critically test different sustainability parameters appropriate in different kind of urban planning and design situations. The student will know how to connect geometric elements with external design and environmental parameters in databases.
The students will be employed in an urban-scale studio project that will be carried out as a group work. The project can also be completed as the methodological part of the student¿s own diploma work or in combination to other larger courses.
ARK-00142 2019-34 3 - 4 Martti Lamppu
Mika Mathlin

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) tutkintoon sisältyvät Arkkitehtuurin medialaboratorion opintojaksot opiskelija osaa: Käsitellä arkkitehtuurin peruskäsitteitä ¿ paikka, tila, mittakaava, massa, muoto, pinta, rakenne, materiaali, valo, väri ¿ digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Soveltaa erilaisia visuaalisen ilmaisun keinoja ja tekniikoita itsensä ilmaisuun ja ideoiden markkinointiin. Ymmärtää digitaalisten työkalujen merkityksen tiedon keräämisen, luokittelun ja kriittisen arvioinnin kannalta. Hallita digitaalisia ammattilaistason suunnitteluohjelmia ja työkaluja sekä hallita ja soveltaa loogisia ja tehokkaita työpolkuja. Osaa huomioida kestävän kehityksen edellytykset digitaalisten työkalujen käytön kannalta ja näitä työkaluja hyödyntäen. Käyttää vuorovaikutustaitoja erilaisissa yhteisöissä sekä viestiä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun tehtäväkentän asioita digitaalisia työkaluja monipuolisesti ja loogisesti hyväksikäyttäen. Ottaa vastuun omasta elinikäisetä oppimisestaan, päivittää ja täydentää itsenäisesti omia tietojaan ja taitojaan ajanmukaisia pedagogisia metodeja hyödyntäen. Arvioida itsenäisesti tietokoneavusteisen suunnittelun ja digitaalisten työkalujen alan kehitystä. Hallita oman työnsä tehokkuutta, ajankäyttöään sekä digitaalisen työskentelyn toleransseja. Toimia arkkitehdin ammatissa itsenäisesti ja vastuullisesti ja arvioida työnsä laatua suhteessa digitaalisten työkalujen ja työpolkujen käyttämiseen.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 11.03.2019