ARK-00141 Taide, 1-15 op
Art

Vastuuhenkilö

Kaisa Soini

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-00141 2019-02 1 - 2 Kaisa Soini
Suoritettuna TAIDE 1
ARK-00141 2019-01 4 Kaisa Soini
ARK-00141 2019-03 - Kaisa Soini

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -hallita tiedollisesti kuvataiteen perusteet, väriopin, nykytaiteen teoriaa ja suuntauksia sekä taidehistorian suuntauksia ja niiden merkityksiä -hallita taidollisesti monipuoliset piirtämisen tekniikat ja ilmaisun, väriopin sovellusmhadollisuuksia mm sisätilojen suunnittelussa, akvarellitekniikalla maalauksen ja ilmaisun, graafisen suunnittelun julkaisuissa, tilallisen taideteossuunnitelman laatimisen ja esittämisen keinot -hallita taiteellisen prosessin läpiviemisen sekä pienessä että suuren mitttakaavassa, esim ympäristötasolla -integroida vaikutteita omaan taiteelliseen ilmaisuun ja syventää omaa ilmaisuaan kohti itsenäistä, omaäänistä työskentelyä -tunnistaa ideoimisprosesseja ja yksilöllisen ilmaisun kehittämisen keinoja -ymmärtää taiteen arvon ja mahdollisuudet merkitysten rakentamisen muotona

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. TAIDE 1: Opintojakso perehdyttää kuvataiteiden perusteisiin. Visuaaliseen hahmotukseen ja hahmolakeihin tutustumalla omaksutaan taitoa lukea ja tuottaa kuvaa. TAIDE 2:Opintojakso koostuu väriopista ja sen soveltamisesta tilaan ja materiaaleihin. Väriteorioihin tutustumalla saavutetaan kokonaiskuva väriavaruuden hallinnasta. TAIDE 3:Opintojakso perehdyttää nykytaiteen kenttään. Siihen tutustutaan eri teos- ja ilmaisumuotojen sekä teoreettisten suuntausten avulla. Tutustutaan kuvataiteiden ja arkkitehtuurin leikkauskohtaan syntyvien taiteenmuotojen mahdollisuuksiin.      

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Soini Kaisa, 21.04.2020