ARK-00049 Internship, 5 cr

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-00049 2019-01 - Maria Pesonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuuaan opiskelija osaa: -muodostaa kuvan ammattialan suunnitteluun liittyvistä työtehtävistä -kuvata suunnitteluprosessin vaiheita ja päätöksentekoa sekä niihin kytkeytyviä osapuolia -käyttää suunnitteluun tarvittavia työkaluja ja -menetelmiä ja tuottaa niiden avulla suunnitteluun liittyviä dokumentteja

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 26.05.2020