RAK-33046 Dynamics of Structures, 5 cr

Additional information

To be lectured every second year. The course is lectured during the academic year 2019-2020.
Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi. Se luennoidaan lukuvuonna 2019-2020.
Suitable for postgraduate studies.

Person responsible

Reijo Kouhia, Jari Mäkinen

Lessons

Implementation Period Person responsible Requirements
RAK-33046 2019-01 3 - 4 Reijo Kouhia
Jari Mäkinen
Hyväksytysti suoritetut luennot, laskuharjoitukset ja henkilökohtaiset harjoitustyöt. Kirjallinen tentti.

Learning Outcomes

The student is able to determine displacements and stresses caused by the time-dependent loads with the aid of analytical and numerical methods. Opiskelija osaa määrittää ajasta riippuvista kuormituksista rakenteisiin aiheutuvia liikkeitä ja rasituksia analyyttisin ja numeerisin menetelmin.

Content

Content Core content Complementary knowledge Specialist knowledge
1. Finite element modelling of discrete and distributed mass systems. Rakenteen elementtimenetelmää hyödyntävän laskentamallin muodostaminen massaltaan diskreetteinä ja jatkuvina systeemeinä.  Various mass matrices in structural dynamics Rakenteen erilaisia massamatriiseja.   
2. Eigenvalue problem of free vibrations and its numerical solving methods Rakenteen vapaan värähtelyn ominaisarvo-ongelma ja sen numeerisia ratkaisumenetelmiä.     
3. Viscous and structural damping models Viskoosin ja rakenteellisen vaimennuksen mallintaminen rakenteen värähtelyongelmassa.     
4. Solving time dependent problems by modal methods or by direct time integration methods Rakenteen ajasta riippuvien kuormitusten aiheuttamien vasteiden numeerinen määrittäminen ominaismuotomenetelmällä ja välittömillä integrointimenetelmillä.  Moving and dynamical loads Liikkuva kuorma palkilla. Rakenteiden dynaamiset kuormitukset.   
5. Modelling of earthquake dynamics Maanjäristysdynamiikan mallintaminen     

Study material

Type Name Author ISBN URL Additional information Examination material
Book   Dynamics of Structures   R., W., Clough and J., Penzien       McGraw-Hill, 1993.   No   
Book   Finite Element Procedures   K-J. Bathe       Prentice-Hall, 1996.   No   
Book   Mechanical Vibrations: Theory and Application to Structural Dynamics   M. Géradin & D. Rixen       John Wiley & Sons, 1997   No   
Book   Rakenteiden dynamiikka   Tapio Salmi       Monistettavissa   Yes   

Prerequisites

Course Mandatory/Advisable Description
RAK-31040 Statiikan ja dynamiikan perusteet Advisable    
RAK-32301 Elementtimenetelmän perusteet Advisable    Correspondence of content

Course Corresponds course  Description 
RAK-33046 Dynamics of Structures, 5 cr MEI-53100 Dynamics of Structures, 5 cr  

Updated by: Turjanmäki Pia, 04.03.2019