MAT-60200 Matemaattinen analyysi, 5 cr
Mathematical Analysis

Additional information

LISÄTIETOA TENTISTÄ 28.4.2020 / INFO ABOUT THE EXAM ON APR 28, 2020: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=1531 > Tiedotuskanava / News forum

This is the Finnish version of the course MAT-60206 Mathematical Analysis. The course will be lectured in Finnish and in English in alternate years.

Opintojakso luennoidaan vuorovuosin suomeksi ja englanniksi.
Suitable for postgraduate studies.

Person responsible

Janne Kauhanen

Learning Outcomes

Opintojakson tarkoituksena on oppia matemaattista ajattelua ja todistustekniikkaa sekä laajentaa opiskelijan analyysin perustiedot matemaattisesti orientoituneen ammattikirjallisuuden edellyttämälle tasolle. Kurssin suoritettuaan opiskelija - osaa lukea matemaattisia todistuksia, - osaa käyttää määritelmiä ja soveltaa tuloksia, joita kurssilla käsitellään, - osaa kirjoittaa täsmällisiä todistuksia kurssin aihepiiriin liittyen käyttäen suoraa ja epäsuoraa todistusta, induktiotodistusta ja epsilon-tekniikkaa.

Content

Content Core content Complementary knowledge Specialist knowledge
1. REAALILUVUT Reaalilukujen kunta- ja järjestysaksioomat, supremum ja infimum, täydellisyysaksiooma, kasautumispiste.  Avoimet ja suljetut joukot.  Heinen ja Borelin lause sekä Bolzanon ja Weierstrassin lause. 
2. REAALIMUUTTUJAN FUNKTION RAJA-ARVO JA JATKUVUUS Summan, tulon, osamäärän ja yhdistetyn funktion jatkuvuus. Rajoittuneisuus ja ääriarvot, jatkuvien funktioiden väliarvolause.  Tasainen jatkuvuus. Monotoniset funktiot, käänteisfunktion jatkuvuus.   
3. REAALIMUUTTUJAN FUNKTION DERIVOITUVUUS Lineaarinen approksimaatio. Summan, tulon ja osamäärän derivaatta, ketjusääntö, ääriarvo-ongelmat, differentiaalilaskennan väliarvolause, l'Hospitalin sääntö.     
4. RIEMANN-INTEGRAALI Riemannin summa, ala- ja yläsumma, ylä- ja alaintegraalit, integroituvuus ja Riemannin ehto. Jatkuvan ja monotonisen funktion integroituvuus. Integraalin perusominaiduudet: lineaarisuus, monotonisuus, funktion itseisarvon integroituvuus, additiivisuus välien suhteen. Integraalilaskennan väliarvolause, analyysin peruslause. Lokaali integroituvuus ja epäoleelliset integraalit, ei-negatiivisen funktion epäoleellinen integraali ja vertailuperiaate, integraalin itseinen ja ehdollinen suppeneminen.  Osittaisintegrointi, muuttujanvaihto.   
5. FUNKTIOJONOT JA -SARJAT Funktiojonon pisteittäinen ja tasainen suppeneminen. Jatkuvuuden, derivoituvuuden ja integroituvuuden säilyminen tasaisessa suppenemisessa.  Funktiosarjan pisteittäinen ja tasainen suppeneminen.   

Instructions for students on how to achieve the learning outcomes

Välikokeet tai tentti.

Assessment scale:

Numerical evaluation scale (0-5)

Partial passing:

Completion parts must belong to the same implementation

Study material

Type Name Author ISBN URL Additional information Examination material
Book   Introduction to real analysis (ver. 2.03, Nov 2012)   William Trench       Ladattavissa ilmaiseksi. PDF-versio, jossa marginaaleja on pienennetty tulostamista ajatellen, löytyy Moodlesta.   No   
Summary of lectures   Matemaattinen analyysi   Janne Kauhanen       Ilmestyy Moodlessa toteutuskerran aikana.   No   

Prerequisites

Course Mandatory/Advisable Description
MAT-01360 Matematiikka 3 Mandatory   1
MAT-01366 Mathematics 3 Mandatory   1

1 . Matematiikka/Mathematics 1-3

Additional information about prerequisites
Matematiikka/Mathematics 1-3. Vaihtoehtoisesti Insinöörimatematiikka 1-3 arvosanoilla 4-5.Correspondence of content

Course Corresponds course  Description 
MAT-60200 Mathematical Analysis, 5 cr MAT-43650 Mathematical Analysis, 6 cr  
MAT-60200 Mathematical Analysis, 5 cr MAT-60206 Mathematical Analysis, 5 cr  

Updated by: Kauhanen Janne, 20.03.2020