Teknisten tieteiden tohtoriohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Minnamari Vippola
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Anna Nykänen

Osaamistavoitteet

- Jatkotutkintokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

1.perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
2. hankkii valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tai taiteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tai taiteellista tietoa
3. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
4. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.
5. saavuttaa riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja ansainvälisessä yhteistyössä (794/2004, 21 §)


Jatkotutkintoa suoritettaessa on noudatettava Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK)
tutkimuseettisiä ohjeita.

--

The objective of doctoral education is that students:

1. become well-versed in their own field of research and its societal significance;
2. gain the knowledge and skills required to apply scientific or artistic research methods independently and critically and produce new scientific or artistic knowledge;
3. become conversant with the developments, basic problems and research methods in their own field of research and related fields; and
4. gain such knowledge of the general theory of science and of other disciplines related to their own field of research as to enable the students to follow developments in them;
5. gain the necessary communication and language skills and other competencies to pursue challenging professional careers and international collaboration

Students who pursue a postgraduate degree at the University shall comply with the guidelines set forth by the Finnish Advisory Board on Research Integrity.

Rakenne

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaatio- ja systeemitekniikka (TkT) 25 op
Kone- ja tuotantotekniikka (TkT) 25 op
Materiaalitiede ja -tekniikka (TkT) 25 op


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Tekniikan lisensiaatin, tekniikan tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoihin johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään tohtoriohjelmina.

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 12.02.2019