Tietojohtaminen (FT), 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

FT pääaineet

Yhteyshenkilö

Miia Martinsuo

Osaamistavoitteet

- Pääaineen opinnot suoritettuaan opiskelija...
- ymmärtää tutkimusalansa tieteellistä tutkimusta laajasti ja sen yhteiskunnallisen merkityksen
- ymmärtää väitöskirjansa aihepiirin tieteellistä tutkimusta syvällisesti
- osaa tehdä perusteltuja valintoja omaan opinnäytteeseen
- osaa analysoida aikaisempaa tieteellistä tutkimusta kriittisesti
- osaa kirjoittaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen

The aim of postgraduate education is that the student:

- becomes well-versed in his/her own field of research and its social significance and
gains knowledge and skills needed to apply scientific research methods independently
and critically and to produce new scientific knowledge within his/her field of research;

- becomes conversant with the development, basic problems and research methods of
his/her own field of research;

- gains such knowledge of the general theory of science and of other disciplines
relating to his/her own field of research as enables him/her to follow developments in
them

- is able to critically analyse previous scientific research; and

- is able to write according to good scientific practices.

Lisätiedot

Suositellaan sisällytettäväksi opintokokonaisuuteen: TRT-28036 Doctoral Course on Organization Theory (5 op).

Recommended course to be included: TRT-28036 Doctoral Course on Organization Theory (5 cr).

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 11.02.2019