Opintojaksot

Opinnot järjestetään opintojaksoina, jotka mitoitetaan opintopisteen tarkkuudella. Yksi opintopiste vastaa 26 ja 2/3 tunnin työtä. Opintojaksojen opetusmuotoina voivat olla luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaarit, kirjallisuuteen perehtyminen, laboratoriotyöskentely, verkko-opiskelu, monimuoto-opiskelu tai muu tarkoituksenmukainen tapa. Opintojaksojen osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan opetusmuodon edellyttämillä tavoilla. Opintojaksolla voi olla myös esitietovaatimuksia.

Tiedekunta vastaa tarjoamiensa opintojaksojen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä.

Tampereen yliopiston lukuvuosiaikataulu neljästä opetusperiodista, joista kaksi on syyslukukaudella (periodit 1 ja 2) ja kaksi kevätlukukaudella (periodit 3 ja 4) sekä kesäajasta. Jokaisessa periodissa on seitsemän opetusviikkoa ja periodien väleissä tenttiviikot. Pääsiäisvapaan osuessa neljännelle periodille on sen pituus kahdeksan kalenteriviikkoa. Kesäajan pituus on 13 viikkoa.


Päivittäjä: Kunnari Jaana, 21.12.2018