TTA-99903 Muut suoritukset, 1-15 op
Other Studies

Lisätiedot

Opiskelijalle voidaan jatko-opintojen valvojan puollosta kirjata muunlaisista suorituksista kuin tavanmukaisista opintojaksoista, seminaareista ja kirjallisuudesta.

Jatko-opintojen sisältö on aina henkilökohtainen ja opiskelijan tulee suunnitella opintojensa kokonaisuus yhdessä jatko-opinnoille nimetyn valvojan kanssa.

Lisätietoja saa tohtoriohjelman suunnittelijalta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Miia Martinsuo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-99903 2019-01 - Miia Martinsuo
Muu tohtoriopintojen suoritus, esim. tiedeyhteisön toimintaan osallistuminen. Määritellään tapauskohtaisesti sisällön mukaan.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 04.07.2019