TLO-35641 Tietojohtamisen syventävä opintojakso, 2-4 op
Topic of Current Interest in Information and Knowledge Management

Lisätiedot

Ota yhteyttä vastuuopettajiin kun olet pohtinut, mistä aihealueesta haluat syventää tietämystäsi ja oppia lisää.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jussi Myllärniemi, Pasi Hellsten

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään yhdellä tiedonhallinnan opetuksen painopistealueista, jonka hän on määritellyt yhdessä ohjaajansa kanssa. Tarkemmat osaamistavoitteet asetetaan työskentelyn alussa.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019