TLO-35631 Tietojohtamisen erikoistyö, 2-4 op
Directed Study in Information and Knowledge Management

Lisätiedot

Kurssilla on tavoitteena käsitellä jotain tietojohtamiseen sopivaa erityiskysymystä, sekä soveltaa opiskelijan aikaisemmin hankittua tietämystä. Yleensä erikoistyö tehdään jostain spesifistä aiheesta, kuten esim. jonkinlainen pienimuotoinen käytännönläheinen tutkimus tai ongelmanratkaisu ja sen raportointi. Erikoistyö voi olla esimerkiksi kirjallisuustutkimus, haastattelututkimus tai tutkimus mahdollisesti tekijän työnantajan organisaation kehittämiseksi tehtävä kehitystyö.

Kyseessä on yleensä yksilötyönä suoritettava opintojakso, mutta pari- tai ryhmätyökin voi tulla erikseen sovittaessa kyseeseen. Ajankohtaisista aiheista tiedotetaan toisinaan POP:ssa, mutta ensisijaisesti erikoistyön aiheita kannattaa ehdottaa suoraan tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorion henkilökunnalle (Huom! entisen tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen henkilöille) tai tämän opintojakson vastuuopettajille. Vastuuopettajat pyrkivät löytämään sinulle aiheeseen sopivan ohjaajan. Erikoistyön ohjaajan kanssa sovitaan tarkemmat pelisäännöt sekä arvostelukriteerit. Kurssin laajuus on 2-4 op ja arvostelu hyväksytty/hylätty. Kyseessä on opintojakso, joka toteutetaan normaalin periodijaon ulkopuolella.

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jussi Myllärniemi, Pasi Hellsten

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin tietojohtamisen alueen erityiskysymykseen, jonka hän on määritellyt yhdessä ohjaajansa kanssa. Tavoitteena on kriittisesti käsitellä jotain tietojohtamisen alueelle osuvaa erityiskysymystä, sekä soveltaa työssä aikaisemmin hankittua tietämystä.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35631 Tietojohtamisen erikoistyö, 2-4 op TLO-35630 Tietojohtamisen erikoistyö, 3-4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019