TLO-35201 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen, 5 op
Business-IT Alignment

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Samuli Pekkola

Osaamistavoitteet

Liiketoiminnan tavoitteiden huomioimista yrityksen tietohallinnon toiminnassa ja toisaalta tietoteknisten mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa on erittäin haastavaa. Kurssin tarjoaa opiskelijoille ymmärrystä tietojärjestelmien kokonaisvaltaisesta kehittämisestä organisaatioiden tarpeisiin. Kurssin päätyttyä opiskelijat ymmärtävät liiketoiminnan asettamien vaatimusten vaikutukset tietohallinnolle ja tietojärjestelmille, sekä erilaisia vaikutusmahdollisuuksia uusien tietojärjestelmien tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseksi. Kurssilla opiskelijoille tarjotaan tiedot tietojärjestelmien tarjoamista uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja niiden edellyttämiltä muutoksilta. Kurssin päätyttyä opiskelijoilla on valmiudet ja keinot kehittää tietojärjestelmiä ja liiketoimintaprosesseja sekä niiden yhteenliittämistä.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti. Erilaisia harjoituksia.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen Suositeltava    
TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35201 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen, 5 op TLO-35200 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen, 4 op  

Päivittäjä: Myllärniemi Jussi, 09.09.2019