TLO-35120 Informaatioanalytiikan seminaari, 5 op
Information Analytics Seminar

Lisätiedot

The course is in english.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Hongxiu Li

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua informaatioanalytiikan ajankohtaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Seminaari vaihtuvista aihepiireistä. Seminaarin sisältöä ei rajata yksityiskohtaisesti etukäteen; opintojakso vuosittain valittujen teemojen mukaisesti.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Sovitaan opintojakson alussa.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 11.09.2019