TTA-65031 Teknologian ennakointi, 5 op
Technology Foresight

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Saku Mäkinen, Laura Valtonen, Johanna Kirjavainen, Santeri Repo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-65031 2019-01 4 Johanna Kirjavainen
Saku Mäkinen
Laura Valtonen
Kaksi harjoitustyötä, lukupiiriraportti/oppimispäiväkirja, osallistuminen kahteen harjoitustyön purkutilaisuuteen (n. 1,5h/krt) ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää teknologian ennakoinnin merkityksen ja potentiaaliset hyödyt. Opiskelija tuntee teknologian ennakoinnin a) keskeisen sisällön, b) tyypillisimpiä menetelmiä ja c) käyttökohteita ja rajoituksia sekä kykenee soveltamaan näitä case-analyyseissä.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosteluperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-65031 Teknologian ennakointi, 5 op TTA-65030 Teknologian ennakointi, 4 op  

Päivittäjä: Mäkinen Saku, 16.03.2020