TRT-25010 Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja, 1-5 op
Contemporary Circular Economy Challenges and Solutions

Lisätiedot

Kurssilla ei ole erillisiä oppimistapahtumia, vaan kurssi suoritetaan työskentelemällä itsenäisesti yksin ja yhdessä (yksilö- ja ryhmätyöskentelyä), Moodle-alustan ohjeistuksen mukaisesti.
Moodle-alustalla ilmoitetaan tapahtumista ja asiantuntijaluennoista.
Opiskelija suorittaa kurssin tietyn ajanjakson kuluessa tekemällä tietyn määrän oppimistehtäviä (esim. osallistuu tapahtumiin; ratkoo ongelmanratkaisucaseja). Suoritukset annetaan 2 kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin.

Oppimistehtäviä ovat
1) Tapahtuma ja sen reflektio
Osallistuminen kiertotalouden eri osa-alueita käsitteleviin asiantuntijaluentoihin ja tapahtumiin ja niiden raportointi oppimispäiväkirjalla tai muulla reflektiolla (ei referointia); lopputulemana kiteytys tapahtumasta (raportti, slidet tai video)
2) Casetyöskentely ja -ratkaisu pienryhmässä (ohjeet ja ryhmän kokoaminen Moodlessa); tässä ohjaajaresurssina eri substanssialueiden vastuulliset tahot; case voi olla oma tai yritysten tehtävänanto
3) Vapaa oma ehdotus

Opiskelija sopii ohjaajan kanssa pisteytyksestä.
Peruslinjauksena on, että 1 op:ta voi vastata esim. se että osallistuu kahteen laajempaan seminaariin ja tekee yhteenvedon, tai osallistuu kolmeen lyhyempään

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti, Minna Lanz, Essi Sarlin, Leena Aarikka-Stenroos, Marika Kokko

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu uusimpiin kiertotalouden teemoihin ja kysymyksiin useammalla kiertotalouden osaamisalueella. Opiskelija saavuttaa laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen näkemyksen ja ymmärtää miten erilaiset, kiertotaloudessa tarvittavat osaamiset linkittyvät toisiinsa. Opiskelija ymmärtää myös kiertotalouden kansainvälisiä ulottuvuuksia ja variaatioita.  Opiskelija hahmottaa oman osaamisalueensa tulokulman suhteessa muihin tulokulmiin ja osaamisalueisin monitieteisessä kiertotalouden kentässä. Opiskelija osaa soveltaa oman osaamisalueensa tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa muiden osaamisalueiden edustajien kanssa ja soveltaa osaamistaan kiertotalouteen liittyvässä ongelmanratkaisussa.



Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TRT-25010 Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja, 1-5 op TRT-25016 Contemporary Circular Economy Challenges and Solutions, 1-5 op  

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019