ASE-99906 Literature, 1-10 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Matti Vilkko

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-99906 2019-02 1 - 4 Matti Vilkko
Postgraduate literature examination.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Accepted literature examination.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-99906 Literature, 1-10 cr ASE-99906 Literature, 1-10 cr  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019