ASE-99906 Literature, 1-10 cr

Toteutuskerta ASE-99906 2019-02

Opetus

Periodi 1 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Matti Vilkko

Arvosteluasteikko

Numerical evaluation scale (0-5)

Suoritusvaatimukset

Postgraduate literature examination.

Kohderyhmät

Jatkotutkinto-opiskelijat