ASE-9427 Distributed and Intelligent Automation Systems, 5 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Luis Gonzalez Moctezuma, Jose Martinez Lastra

Osaamistavoitteet

To provide students with deep knowledge on advanced topics in design of distributed automation systems. After this course, student should be able to design and implement distributed automation systems following state-of-the-art design methodologies and standards.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Programming of industrial controllers by using IEC 61131-3.      
2. Features, identification and analysis of distributed systems     
3. Programming of distributed factory automation systems by using IEC 61499 standard     
4. Multi-agent systems (MAS)     
5. Usage of MAS for solving complex industrial tasks     
6. Communications & Artificial Intelligence in distributed automation systems      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Assessment is based on 25% of final examination, and 75% course assignments.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementationVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-9427 Distributed and Intelligent Automation Systems, 5 cr ASE-9426 Distributed Automation Systems Design, 5 cr  

Päivittäjä: Uusi-Heikkilä Janne, 04.09.2019