TLO-45050 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen kurssi, 2-8 op
Special Course in Futures Studies

Lisätiedot

Opintojakso järjestetään Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian tai sen jäsenyliopistojen kanssa yhteistyössä. Opintojakson teemat vaihtelevat vuosittain. Opintojakso voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna. Lisätietoja www.tvanet.fi.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Markus Pöllänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-45050 2019-01 1 - 5 Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tutustu opintojakson osaamistavoitteisiin ja ydinsisältöihin, jotka määritellään toteutuskertakohtaisesti.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-45050 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen kurssi, 2-8 op LIKU-7500 Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 2-8 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019