TLO-45021 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op
Scientific Foundation of Futures Studies

Lisätiedot

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys sekä globaalit systeemit.

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina yhteistyössä Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian kanssa. Lisätietoja www.tvanet.fi.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on auki 7.10.-22.10.2019 Webropol-lomakkeella https://link.webropolsurveys.com/S/17D299022B8A32A4.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Markus Pöllänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-45021 2019-01 2 Markus Pöllänen
Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon erityispiirteet ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemi-ontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys, tulevaisuustiedon luonne     
2. Tulevaisuudentutkimuksen ontologinen perusta (mitä tulevaisuudentutkimus on), tulevaisuudentutkimuksen tieteenfilosofinen perusta ja tieteelliset lähtökohdat     
3. Tulevaisuudentutkimuksen epistemologinen perusta (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa)     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää osaamistavoitteiden täyttämistä ja ydinsisällön hyvää hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Opintojakson sähköisen oppimisympäristön kautta jaettava materiaali           Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-45021 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op TLO-45020 Tulevaisuudentutkimuksen perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 02.09.2019