TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op
Futures Thinking and Scenarios

Toteutuskerta TLO-45010 2019-01

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuusajatteluun ja tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin sekä harjoitellaan skenaariotyöskentelyä. Opintojakson lähiopetus on alkuvuonna 2020 Hervannan kampuksella. Keskustakampuksen opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle ristiinopiskelun (https://intra.tuni.fi/handbook/4646/4653/4705?page=3175) kautta ja Hervannan kampuksen opiskelijat normaalisti POP:n kautta.

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot Monimuoto-opetus
Vastuuhenkilö Markus Pöllänen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Osallistuminen lähiopetukseen, pienryhmässä tehtävän harjoitustyön ja viikkotehtävien suorittaminen

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Jatkotutkinto-opiskelijat

TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot/O/01 Mon 13.01.2020 12:00 - 15:00
TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot/O/01 Mon 20.01.2020 12:00 - 15:00
TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot/O/01 Mon 27.01.2020 12:00 - 15:00
TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot/O/01 Mon 03.02.2020 12:00 - 15:00
TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot/O/01 Mon 10.02.2020 12:00 - 15:00
TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot/O/01 Mon 17.02.2020 12:00 - 15:00
TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot/O/01 Mon 02.03.2020 12:00 - 15:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovelluksia. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki. Suomi Ei
Muu kirjallisuus Opintojakson aikana jaettava kirjallinen aineisto Suomi Ei