RAK-39331 Metallirakenteiden erikoistyö jatko-opiskelijoille, 5 op
Individual Research Work in Metal Structures for Post-graduates

Lisätiedot

Opintojakso ja sen toteutuskerta on tarkoitettu opintojen suunnittelua ja kirjausta varten. Työn aihe, aikataulu ja suoritusvaatimukset sovitaan etukäteen Kristo Melan kanssa.
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Kristo Mela

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-39331 2019-01 - Kristo Mela

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) laatia tutkimussuunnitelman 2) löytää luotettavia, relevantteja ja ajantasalla olevia tiedonlähteitä 3) valita soveltuvan tutkimusmenetelmän ja tehdä luotettavia mittauksia ja määrityksiä 4) analysoida ja arvioida kriittisesti tuloksia tai tietoja 5) vetää tuloksista johtopäätöksiä 6) laatia selkeän ja johdonmukaisen teknisen raportin käyttäen hyvää kieltä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Alan tutkimus- ja suunnittelumenetelmät. Tutkimustyön suunnittelu. Alan kirjallisuuden käyttö. Tutkimustulosten käsittely ja analysointi. Tutkielman laatiminen.     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ullgren Sini, 04.04.2019