RAK-33620 Teräs- ja puusillat, 5 op
Steel and Timber Bridges

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi. Ei luennoida 2019-2020.
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Anssi Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33620 2019-01 - Anssi Laaksonen
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti luentojen sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on viimeistellä silta-alalle suuntautuneiden tietämys Suomen sillastoon liittyvistä asioista sekä kuvata teräs- ja puusiltojen suunnittelua ja rakentamista. Kurssi tuo myös keskeisiä asioita esille pitkien jännevälien rakenteista kiinnostuneille. Kurssissa käsitellään teräs- ja köysisiltoja sekä perehdytään niihin liittyviin monimutkaisiin ilmiöihin kuten väsytykseen ja värähtelyihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Suuret sillat ja siltaonnettomuudet  Palkki-, kaari-, ristikko- ja köysisillat maailmalla   
2. Liittopalkkisillat  Levy- ja kotelopalkkisillat, väsymismitoitus   
3. Köysisillat  Riippu- ja vinoköysisillat   
4. Siltojen värähtely  Kevyen liikenteen sillat   
5. Puusiltojen päällysrakenteet  Puupalkkisillat, liittorakenteet, poikittain jännitetyt sillat sekä ansas- ja kaarisillat. Tyyppisuunnitelman mukaiset rakenteet.   
6. Puusiltojen mitoituskysymyksiä  Stabiliteetti, leimapaine, taipumat   
7. Puusiltojen liitokset  Pultti- ja vaarnaliitokset   
8. Puusiltojen pitkäaikaiskestävyys  Puumateriaali ja rakenteiden suojaus   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu pääosin tentistä. Hyvin tehdyillä harjoitustöillä on kokonaisarvosanaa nostava vaikutus tentin kokonaispisteiden ollessa lähellä seuraava arvosanaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Brücken/Bridges   Leonhardt, F.         Ei   
Kirja   Cable Supported Bridges, Concept and Design   Gimsing, N. J.       Second edition   Ei   
Kirja   Guidance for Good Bridge Design   International Federation for Structural Concrete (FIB)         Ei   
Verkkokirja   Structural Systems Bridges   European Steel Design Education Programme (ESDEP) Working Group 15B         Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33620 Teräs- ja puusillat, 5 op RTEK-3631 Teräs- ja puusillat, 5 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 04.04.2019