MOL-99911 Kirjallisuus, 1-15 op
Literature

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Erkki Levänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-99911 2019-01 - Mikko Hokka

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ullgren Sini, 04.04.2019