KEB-66200 Kemian erikoistyö, 2-8 op
Special Project in Chemistry

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Nikolai Tkachenko, Arri Priimägi, Timo Laaksonen

Osaamistavoitteet

Antaa erikoistavaa opetusta valitulta osa-alueelta. Suoritetaan esimerkiksi kirjallisuustenttinä ja/tai erikoistyönä, joka sisältää kirjallisuus-selvityksen ja/tai kokeellista laboratoriotyötä. Lisäksi myös muut suoritustavat ovat mahdollisia.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Sopimuksen mukaan

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-66200 Kemian erikoistyö, 2-8 op KEB-65430 Kemian erikoistyö, 3 op  
KEB-66200 Kemian erikoistyö, 2-8 op KEB-65440 Kemian erikoistyö, 4 op  
KEB-66200 Kemian erikoistyö, 2-8 op KEB-65450 Kemian erikoistyö, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019