TIE-41506 User Experience in Robotics, 5 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Kirsikka Kaipainen, Aino Ahtinen, Kaisa Väänänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-41506 2019-01 2 Aino Ahtinen
Kirsikka Kaipainen

Osaamistavoitteet

After passing this course, the student: - Is familiar with the current research in the field of human-centered robotics and HRI - Can identify the important aspects of user experience in human-robot interaction (HRI) - Can apply this knowledge in human-centered robotics design - Can write a scientific report of their own design work conducted in multi-disciplinary teams

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Pre-tasks and active participation in exercise sessions and teamwork. Written report and presentation of the group assignment. Literature review related to the assignment topic (2-3 scientific articles).

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Lecture slides             No   
Other literature             No   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-04101 Käyttäjäkokemuksen perusteet Mandatory   1
TIE-04107 Basic Course on User Experience Mandatory   1
TIE-40107 Psychology in Human-Technology Interaction Advisable    

1 . One of these

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019