FYS-1851 Fysiikan erikoistyö, 3-4 op
Special Assignment in Physics

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jyrki Mäkelä, Esa Räsänen, Juha Toivonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa syvallisesti perehtya johonkin fysiikan erityiskohteeseen.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväsytysti suoritettu erikoistö ja siitä kirjoitettu raportti

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1851 Fysiikan erikoistyö, 3-4 op FYS-1850 Fysiikan erikoistyö, 3-12 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019