TIE-50307 Real-time systems, 5 cr

Lisätiedot

Note to Finnish students: Kurssin kaikki materiaali on englanniksi, mutta harjoituksissa, tentissä ja muussa kommunikaatiossa voi vastata myös suomeksi riippuen henkilökunnan kielitaidosta. Luennoista voidaan harkinnan varaisesti ja erikseen pyydettäessä järjestää suomenkielisiä tiivistettyjä esityksiä.
Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Teemu Laukkarinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-50307 2019-01 1 - 2 Timo D. Hämäläinen
Teemu Laukkarinen
Esko Pekkarinen
Panu Sjövall
Nicola Tuveri
Completed exercises and lecture tasks.

Osaamistavoitteet

This course focuses on embedded real-time systems that are basis for intelligent machines and other systems interacting with the environment. The students learn how to build and fine-tune Linux for platforms consisting of processor cores and custom blocks implemented in programmable hardware logic. In addition, students learn creating Linux device drivers for custom logic blocks. Example use cases are taken from industry, for example receiving external physical signals that must be processed in varying levels of real-time constraints.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Principles of real-time operating system  RTOS implementations  Selecting RTOS for a specific purpose 
2. Linux operating system  Kernel space development  RT-Linux 
3. Building Linux on standard platforms using basic tools  Yocto build system for custom platforms  Building Linux for SoC-FPGA 
4. Debugging Linux  Typical kernel-space bugs  Studying Kernel Panic by stacktrace 
5. Developing Linux device drivers  Boot and run time driver loading  Linux Device Tree 
6. Virtual memory  Virtual and physical memory mapping  Minimizing memory access latency 
7. Interrupt handling  Delayed processing  Hardware assisted interrupt processing 
8. Prototyping and simulation tools  Measurements  Real-time performance benchmarking 

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02207 Programming 2: Basics Mandatory    
TIE-23101 Käyttöjärjestelmät Advisable    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kilamo Terhi, 13.09.2019