BMT-99903 Muut suoritukset, 1-15 op
Other Studies

Lisätiedot

Opiskelijalle voidaan jatko-opintojen valvojan puollosta kirjata muunlaisista suorituksista kuin tavanmukaisista opintojaksoista, seminaareista ja kirjallisuudesta.

Jatko-opintojen sisältö on aina henkilökohtainen ja opiskelijan tulee suunnitella opintojensa kokonaisuus yhdessä jatko-opinnoille nimetyn valvojan kanssa.

Lisätietoja saa tohtoriohjelman suunnittelijalta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Hannu Eskola, Olli Yli-Harja, Jari Viik, Minna Kellomäki, Jari Hyttinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-99903 2019-01 - Pasi Kallio
a) Tieteelliset kesä- ja talvikoulut
Valvoja arvioi tason riittävyyden ja hyväksytettävän opintopistemäärän (1-3 op).
Suoritusvaatimuksena on kesä-/talvikoulun järjestämä tentti tai harjoitustyö (todennettava) tai vaihtoehtoisesti opiskelijan laatima kirjallinen dokumentti osallistumisesta (väh. 1 A4-sivu, kirjasinkoko 12, kirjasintyyli Times New Roman, riviväli 1).

b) Konferenssiosallistumiset
Tieteelliseen konferenssiin osallistuminen voidaan lukea suoritukseksi, jos osallistuminen on aktiivista, eli jos opiskelija esim. pitää esitelmän omasta tutkimuksestaan. Konferenssikokemuksesta on kirjoitettava oppimispäiväkirja (väh. 1 A4-sivu, kirjasinkoko 12, kirjasintyyli Times New Roman, riviväli 1), jonka valvoja hyväksyy. Konferenssiosallistumisesta + oppimispäiväkirjasta myönnetään 1 op ja suorituksia voi sisällyttää tutkintoon korkeintaan kolme.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019