BMT-99902 Seminaarit, 1-15 op
Seminars

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan vaihtelevasti eri aiheilla ja sisällöillä. Toteutuksen suoritustapa, aikataulu ja muut tiedot löytyvät kurssin toteutuskertatiedoista.

Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Hannu Eskola, Olli Yli-Harja, Jari Viik, Minna Kellomäki, Jari Hyttinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-99902 2019-01 - Pasi Kallio

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019