BMT-99901 Kirjallisuus, 1-15 op
Literature

Lisätiedot

Jatko-opiskelijan on mahdollista suorittaa valvojan määrittelemää tutkimusalaan liittyvää kirjallisuutta. Valvoja valitsee suoritettavan kirjallisuuden kullekin opiskelijalle henkilökohtaisesti hänen opintotavoitteensa mukaiseksi, ottaen huomioon riittävän laaja kattavauus tutkimusalalta. Kirjallisuus voidaan tenttiä kirjallisesti tai suullisesti, suorittaa essee-muotoisesti tai toteuttaa harjoitustöinä useassa osassa. Kaikki osasuoritukset sovitaan erikseen valvojan kanssa. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Hannu Eskola, Olli Yli-Harja, Jari Viik, Minna Kellomäki, Jari Hyttinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-99901 2019-01 - Pasi Kallio
Valvoja voi määritellä opiskelijalle suoritettavaksi tutkimusalaan liittyvää kirjallisuutta. Suoritettava kirjallisuus valitaan kullekin opiskelijalle henkilökohtaisesti hänen opintotavoitteidensa mukaiseksi ottaen huomioon riittävän laaja kattavuus tutkimusalalta. Suosituksena on, että jatko-opiskelija perehtyy opintojensa osana tieteelliseen, omaa opinnäytettään tukevaan kirjallisuuteen laajasti ja syvällisesti.
Kirjallisuus voi tarkoittaa (tieteellisiä) kirjoja tai artikkeleita. Kirjallisuuden painopisteen on oltava tieteellisessä, syventävässä sisällössä. Yksittäinen suoritus voi perustua useampiin kirjoihin ja/tai artikkeleihin, jolloin suoritukselle on annettava selkeä sisällöllinen otsikko.
Kirjallisuus voidaan tenttiä kirjallisesti tai suullisesti, suorittaa essee-muotoisesti tai toteuttaa harjoitustöinä useassa osassa. Kaikki osasuoritukset sovitaan erikseen valvojan kanssa.
Ohjenuorana voi pitää, että 70-130 sivua vastaa 1 opintopistettä aineiston vaativuudesta riippuen.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019