KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta, 5 op
Material Flow Management

Toteutuskerta KEB-24400 2019-01

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot Seminaari, Luento, Tentti, Harjoitukset
Vastuuhenkilö Jukka Rintala

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen kuulustelu ja hyväksytty pakollinen harjoitustyö.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Jatkotutkinto-opiskelijat , Rakennustekniikka , Ympäristö- ja energiatekniikka

Tentti Tue 05.05.2020 17:00 - 20:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/02 Mon 02.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/01 Wed 04.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/02 Mon 09.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/01 Wed 11.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/02 Mon 16.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/01 Wed 18.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/02 Mon 23.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/01 Wed 25.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/02 Mon 30.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/01 Wed 01.04.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/02 Mon 06.04.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/01 Wed 15.04.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/02 Mon 20.04.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Lec/01 Wed 22.04.2020 12:00 - 14:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Sem/01 Mon 20.04.2020 10:00 - 12:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/Sem/02 Tue 21.04.2020 14:00 - 17:00
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta/E/01 Tue 31.03.2020 14:00 - 16:00