ARK-99903 Muut suoritukset, 2-15 op
Other Studies

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-99903 2019-01 - Olli-Paavo Koponen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019