ARK-99903 Muut suoritukset, 2-15 op
Other Studies

Toteutuskerta ARK-99903 2019-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Olli-Paavo Koponen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso ja sen toteutuskerta on tarkoitettu opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjausta varten.