MEI-46201 Modulaaristen tuotteiden suunnittelu, 5 op
Modular engineering

Vastuuhenkilö

Timo Lehtonen, Tero Juuti, Jarkko Pakkanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-46201 2019-01 3 - 4 Timo Lehtonen
Jarkko Pakkanen
Kaksi vaihtoeehtoista suoritustapaa
Osaamistaidon näyttö Modular Challenge -suunnittelutehtävässä (arvosanat 1-5)
Osaamisen näyttö exam-verkkotentisaä, joilla saa kurssin arvosanat (1-3)
Korkeammat arvosanat 4 ja 5 voi saada vain osallistumalla Modular Challenge -suunnittelutehtävään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä osaaminen toimimiseen modulaarisessa sekä tuoteplatformipohjaisessa tuotekehityksessä. Opiskelija oppii tuntemaan liiketoimintalähtöisen tuotekehityksen menetelmiä ja saa harjoitusta niiden käytössä. Kurssilla opetettavia menetelmiä on käytetty menestyksellisesti suomalaisten yritysten tuotekehityksessä, tutkimushankkeissa ja diplomitöissä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssin suorittanut osaa erottaa muunneltavan tuoteperheen suunnitteluun liittyvät tehtävät yksittäisen tuotteen suunnittelusta.     
2. Kurssin suorittanut osaa muunneltavan tuoteperheen suunnitteluprosessin.  Kurssin suorittanut tuntee tuoterakenteen suunnitteluperiaatteet ja jakotavat ja niihin perustuvan suunnitteluohjelmiston.   
3. Kurssin suorittaneella on osaaminen yrityksen strategisen tuotekartan laatimiseen.  Kurssin suorittanut ymmärtää toimitustapatyyppiluokittelua hyödyntävää moduulisuunnittelua.   
4. Kurssin suorittanut pystyy muodostamaan pääasiakaskysymykset muuntelutarpeen lähtökohdaksi.     
5. Kurssin suorittanut pystyy hyödyntämään tuoterakenteen kuvausmenetelmiä kehitystyössä.     
6. Kurssin suorittanut pystyy suhteuttamaan osaamansa metodit ja työkalut yleisimpiin moduloinnin kehittämisessä käytettäviin metodiikkoihin.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Tutkimus   Brownfield Process   Jarkko Pakkanen         Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-46201 Modulaaristen tuotteiden suunnittelu, 5 op MEI-46200 Tuotekehitys ja tuoteperheet, 5 op  

Päivittäjä: Lehtonen Timo, 09.12.2019