MEI-46001 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto, 5 op
Integrated Product and Production develoment

Vastuuhenkilö

Timo Lehtonen, Tero Juuti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-46001 2019-01 3 - 4 Timo Lehtonen
Suoritettu harjoitustyö (arvosanat 1-5) ja aktiivinen osallistuminen harjoitustyöhön.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija saa osaamista nykyaikaiseen yhdistetyn tuotekehitys- ja tuotantoprojektin suunnitteluun. Kurssi tarjoaa käytännön työkaluja haastavan ja moniteknisen kehitysprojektin hahmottamiseksi ja hallitsemiseksi. Tärkeänä tuotesuunnittelun näkökohtana tuodaan esiin kiertotalouden vaatimukset ja mahdollisuudet. Kurssin aikana toteutetaan harjoitustyö ryhmissä. Harjoitustyön aikana opiskelijat saavat omakohtaista kokemusta projektisuunnittelusta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssin suorittanut on tietoinen eroista, jotka seuraavat siitä ohjataanko tehtävää työtä vai syntyvää tulosta. Hän osaa valita tilanteeseen oikean ohjaustavan.     
2. Kurssin suorittanut ymmärtää yhdistetyn tuote- ja tuotantokehityshankkeen perusteet, vahvuudet ja riskit.     
3. Kurssin suorittanut kykenee laatimaan kehityshankkeesta virtausmallin ja tuntee mallin takana olevat alun perin japanilaiset ohjausperiaatteet.     
4. Kurssin suorittanut osaa käyttää tyypillistä projektiohjausohjelmistoa perustasoisesti.     
5. Kurssin suorittanut osaa ottaa huomioon kehitystyössä koko tuotteen elinkaaren ja tuntee kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssilla järjestetään oppimistilaisuuksia, joista useimmat sisältävät alustuksen sekä ohjattua työpajatyöskentelyä. Oppimistilaisuuksissa ei ole läsnäolopakkoa, mutta oppimisen kannalta ne ovat tärkeitä eikä vastaavia tietoja tai taitoja ole helppoa hankkia itseopiskelemalla. Kurssin keskeinen oppimisen väline on laaja harjoitustyö, joka laaditaan ryhmissä. Kurssin oppimistavoitteiden saavuttamiseksi opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista ryhmätyöskentelyyn.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-46001 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto, 5 op MEI-46000 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto, 5 op  

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019