MEI-52010 Valmistusmenetelmät 2, 5 op
Manufacturing Methods 2

Lisätiedot

Tässä opintojaksossa sovelletaan käytännössä MEI-52000 Valmistusmenetelmät 1 -opintojaksolla opittuja asioita. Tämän vuoksi on tärkeää suorittaa molemmat opintojaksot saman lukuvuoden aikana.

Vastuuhenkilö

Jouko Kiviö

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-52010 2019-01 3 - 4 Eric Coatanea
Jouko Kiviö
Ilari Laine
Hossein Mokhtarian
Jorma Vihinen
Hyväksyttävästi suoritetut harjoitukset, harjoitus- ja laboratoriotyöt.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja valmistamaan kappaleita käytännössä muutamaa valmistusmenetelmää käyttäen (AM, lastuaminen, laser) sekä mittaamaan ja analysoimaan lopputulosta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kappaleiden suunnittelu, työstöratojen ja tarkastusohjelmien tekeminen CAD/CAM-järjestelmällä. Valmistuksen simulointi ja verifiointi.     
2. Kappaleiden valmistus lastuamalle, AM-menetelmällä ja lasertyöstöllä.     
3. Työstövoimat ja lastuavan terän kuluminen.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson suoritus edellyttää harjoitusten ja laboratoriotöiden hyväksytysti suorittamista. Hyväksyttävän tason (1) saavuttamiseksi täytyy hallita 50 prosenttia kurssin sisällöstä (harjoitustöiden läpipääsyraja). Hallitsemalla keskeisen ydinsisällön on mahdollista saavuttaa hyvä (3) taso. Hallitsemalla kiitettävästi opintojakson keskeiset asiat (harjoitustöiden pyöristetty keskiarvo 5) päästään tasolle 5.Opintojakso linkittyy kiinteästi Valmistusmenetelmät 1 ja Digital Manufacturing opintojaksoihin ja hallitsemalla ko. opintojaksojen sisällöt ja soveltamalla niitä tämän opintojakson harjoitustöihin, kiitettävä taso on mahdollista saavuttaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali           Materiaalia kerätään harjoitustyökohtaisesti Moodleen.   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-51026 Digital Manufacturing Pakollinen    
MEI-52000 Valmistusmenetelmät 1 Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 26.03.2019