PLA-79100 Johtamisen ja tietotekniikan erityiskysymyksiä, 2-8 op
Directed Study in Management and Information Technology

Lisätiedot

Tämä opintojakso on tarkoitettu erikseen sovittavien opintojen toteuttamiseen. Ota yhteyttä pääaineesi professoriin.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen, Sami Hyrynsalmi, Tarmo Lipping

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-79100 2019-01 1 - 5 Sami Hyrynsalmi
Tarmo Lipping
Marko Seppänen
Sovitaan erikseen
PLA-79100 2019-03 2 - 3 Antero Lindstedt
PLA-79100 2019-04 3 - 4 Tarmo Lipping

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija johonkin johtamisen ja tietotekniikan erityisalueeseen ja siihen liittyvän tietouden käytännön soveltamiseen. Vaihtelevat toteutuskohtaisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus valita itseä kiinnostava harjoitustyön aihealue.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Suominen Tiina, 19.02.2020