PLA-56300 Palvelujen markkinointi, 5 op
Services Marketing

Lisätiedot

Luennot videoidaan, joita opiskelijat voivat itsenäisesti katsoa. Itseopiskelu etänä onnistuu kirjan ja Moodle-materiaalin ansioista.

Kurssilla käytetään moodlea.

Vastuuhenkilö

Tapio Salminen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-56300 2019-01 2 Tapio Salminen
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja tentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä palvelujen markkinoinnin merkityksen nyky-yhteiskunnassa. Hän tunnistaa palveluyrityksen tunnuspiirteet ja kehityssuunnat. Opiskelija tunnistaa asiakaslähtöisen näkemyksen ja sen vaikutuksen yrityksen kaikkiin toimintoihin. Hän osaa analysoida palvelujen asiakaslähtöisyyden vaikutuksen erityisesti laskentatoimeen ja palvelutuotantoon. Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa palveluja yrityksen toiminnassa. Hän pystyy luomaan palveluista uutta liiketoimintaa edustamassaan yrityksessä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Palvelujen merkitys kansantaloudessa.     
2. Palveluliiketoiminnan mahdollisuudet nyky-yhteiskunnassa.     
3. Palvelujen asiakaslähtöisyys.     
4. Palvelut osana fyysisen tuotteen valmistusta.     
5. Palvelujen merkitys luotaessa uutta liiketoimintaa.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyö.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Palveluiden johtaminen ja markkinointi   Christian Grönroos   9789510346013       Kyllä   
Kirja   Service Management and Marketing   Christian Grönroos   978-0-470-02862-9       Kyllä   
Luentokalvot   Palveluiden johtaminen ja markkinointi   Tapio Salminen         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-56300 Palvelujen markkinointi, 5 op TETAP-6301 Palvelujen markkinointi, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019