PLA-56200 Business to Business -markkinointi, 5 op
Business to Business Marketing

Lisätiedot

Porin opetustarjonnassa, mutta mahdollista myös suorittaa etäopiskeluna itsenäisesti verkkomateriaalin avulla. Kurssilla käytetään moodlea. Monimuotoinen toteutustapa. Kurssin voi suorittaa tentillä tai opintopäiväkirjalla. Luennot ovat videotallenteita, joita opiskelijat voivat itsenäisesti katsoa.

Vastuuhenkilö

Tapio Salminen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-56200 2019-01 3 Tapio Salminen
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja opintopäiväkirja kurssimateriaaleista tai
hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yritysten välisen markkinoinnin erityispiirteet. Hän tunnistaa business-suhteet ja -verkostot. Opiskelija kykenee vertailemaan strategisia alliansseja ja jakelutieratkaisuja. Hän osaa kertoa mm. markkinoinnin johtamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja muutoksista. Opiskelija osaa analysoida käytännön harjoitustöitä ja soveltaa tietojaan sekä tehdä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa suunnitella markkinointia ja tehdä päätöksiä markkinointitoimenpiteistä turbulenttisessa kilpailuympäristössä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yritysten välisen kaupankäynnin merkitys yhteiskunnassa.     
2. Yrityksen toimintaympäristö ja suhteet sidosryhmiin.     
3. Markkinoinnin merkitys yrityksen liiketoiminnassa.     
4. Asiakassuhteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittämisen merkitys yritykselle.     
5. Erottautumisen merkitys muihin yrityksiin liiketoiminnassa.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytty opintopäiväkirja kurssimateriaaleista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Business-to-Business Marketing: Analysis and Practice   Vitale, Giglierano, Pfoertsch   978-0-13-247905-9       Kyllä   
Kirja   Sales Management: Principles, Process and Practice   Donaldson Bill   978-0-333-99851-9       Kyllä   
Luentokalvot   Business to Business markkinointi   Tapio Salminen         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-56200 Business to Business -markkinointi, 5 op TETAP-6200 Business to Business markkinointi, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019